Training Workshops in Poland

Regional Workshop in Warsaw (2 days)

Date: Feb 12th, 2009 - Feb 13th, 2009

Venue: University of Warsaw, Department of Biology, ul. Miecznikowa 1

 

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa miało zaszczyt gościć uczestników warsztatów szkoleniowych pt. Zastosowania oprogramowania Open Source GIS (FOSS4G ang. Free and Open Source Software for Geospatial) w ochronie przyrody, zorganizowanych w ramach projektu CASCADOSS finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 6 Programu Ramowego.
Warsztaty odbyły się w dniach 12-13 lutego 2009 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowej 1 w Warszawie. Przeznaczone były dla pracowników parków narodowych oraz instytucji zarządzających obszarami Natura 2000, zainteresowanych poznaniem możliwości zastosowań geoinformacji oraz narzędzi GIS (ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań otwartych) w ochronie przyrody i analizach środowiska.

Tematyka warsztatów obejmowała między innymi:

  • pozyskiwanie danych przestrzennych (w tym trening praktyczny obsługi GPS),
  • obsługę baz danych przestrzennych,
  • przetwarzanie danych, w tym analizy przestrzenne (analizy hydrologiczne, DEM, przetwarzanie danych z monitoringu środowiska, podstawy teledetekcji),
  • wizualizację danych przestrzennych.

Ćwiczenia praktyczne odbywały się z wykorzystaniem oprogramowania Open Source (wersje Windows) oraz tzw. LiveDVD emulującego środowisko Linux. Uczestnicy  zapoznani zostali również z aktualnymi trendami w rozwoju oprogramowania otwartego GIS.

 

Więcej informacji na temat zakończonych warsztatów znajduje się na stronie www.cascadoss.eu/pl 
Any questions? – Contact usThe Cascadoss Project is financed
by the European Commission under
the Sixth Framework Programme