Społeczność FOSS4G*

*Free and Open Source Software For Geospatial

The Open Source Geospatial Foundation (Fundacja OSGeo, OSGeo Foundation, OSGeo) powstała w celu wspierania inicjatyw i projektów, których celem jest  tworzenie lub/i rozwijanie wolnego oprogramowania GIS. Głównym celem Fundacji jest  upowszechnianie użytkowania produktów otwartych, ale również zachęcanie programistów i ludzi zajmujących się geoinformacją do aktywnego włączania się w prace nad ich rozwojem.

Serwis internetowy publikuje magazyn, w którym znajdziemy  zagadnienia naukowe, nowości, zajęcia dydaktyczne, aktualizacje projektów oraz wiele innych informacji. Głównym celem jest promocja, edukacja oraz informowanie czytelników o otwartym oprogramowaniu GIS – „open source GIS”, jak również o aktualizacjach projektów realizowanych przez OSGeo.

źródło: OSGeo Foundation

 

GPS Information jest bardzo dobrym źródłem informacji dotyczących nowości sprzętowych z zakresu urządzeń GPS (Global Positioning System), sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania. Głównym celem jest dostarczanie informacji o GPS jak również o funkcjach i możliwościach wykorzystania ich przez użytkowników GPS. Dzięki istniejącemu forum, każdy może wziąć udział w dyskusjach, podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą oraz znaleźć pomoc w zagadnieniach związanych z GPS.

źródło:  GPS Information


GeoNetwork to oprogramowanie „open source” z katalogiem aplikacji wykorzystywanych do zarządzania przestrzennego poprzez odwoływanie się do źródła internetowego. Aplikacja ta dostarcza ogromną bazę metadanych z możliwością edytowania i wyszukiwania funkcji jak również posiada wbudowaną interaktywną, sieciową przeglądarkę map. Strona zawiera również informacje dotyczące użytkowania aplikacji. Serwis GeoNetwork wspierany jest przez wspólnotę składającą się m.in. z użytkowników GIS i prowadzących szkolenia z zakresu GIS, autorów najnowszych podręczników technicznych, oraz instrukcji „krok po kroku”.

źródło: Geonetwork

 

The Debian Project jest stowarzyszeniem osób, których wspólnym celem jest tworzenie bezpłatnego systemu operacyjnego pod nazwą DEBIAN. Powstał dlatego, gdyż użytkownicy oczekują dostępu do wolnego oprogramowania, które zapewni im możliwość osiągnięcia indywidualnych celów m.in. od edytowania dokumentów poprzez pomoc w otwarciu biznesu, czy tworzeniu nowych programów. Debian składa się z ponad 18 733 pakietów, (przekształcany jest do formatu używanego przy instalacji na komputerze). Na tej stronie znajdziemy informacje o dostępności najnowszych pakietów, nowościach, aktualizacjach, raportach błędów oraz kontakt do koordynatorów projektu.

źródło:  Debian Project

 

NCAR Graphics jest stroną internetową stworzoną dla użytkowników wspierających NCAR, narzędzie wykorzystywane do analizy i wizualizacji danych. NCAR zawiera szeroki zestaw ustalonych procedur graficznych, aplikacji, programów, map i baz danych przeznaczonych do prezentowania danych naukowych.

źródło: NCAR Graphics

 

The Open Geospatial Consortium jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą 349 krajów, agencje rządowe i uniwersytety, które prowadzą do rozwoju publicznych standardów dostępności serwisów geoinformacyjnych. OGC zarządza globalnym procesem, umożliwiającym interoperacyjne łączenie różnorodnych zbiorów danych przestrzennych, serwisów i aplikacji. Strona zawiera interesujące informacje na temat organizacji.

źródło: The Open Geospatial Consortium

 

Open Source GIS – celem strony było zbudowanie jak najpełniejszego zestawu projektów wolnego oprogramowania GIS. Strona jest stale aktualizowana, dodawane są nowe projekty, niemniej jednak już teraz zawartość strony jest bardzo imponująca co służy nam jako dobre źródło informacji, które dodatkowo uzupełnione jest o linki do wielu projektów.

źródło: Open Source GIS

 

Maptools jest źródłem dla użytkowników i programistów, a także bazą wielu projektów „open source”. Projekty zapewniają dostęp do: naświeższych pobrań (download), CVS (system kontroli wersji, system stworzony do pracy internetowo – grupowej), raportów błędów, list mailingowych oraz pełnych dokumentacji.

źródło: Maptools

 

The FreeGIS Project skupia się na dwóch elementach: stronie internetowej, która oferuje przegląd oprogramowania OS GIS, podsumowuje dane i dokumenty zawierające dodatkowe informacje oraz forum dyskusyjnym. Jest to swego rodzaju platforma komunikacyjna w sprawach rozwoju, planowania oraz informowania na temat wolnego oprogramowania GIS i bezpłatnych danych przestrzennych.

źródło: The FreeGIS Project

 

Wiki Ubuntu jest miejscem przeznaczonym na dyskusje nad pomysłami oraz do przechowywania zasobów informacji. Ubuntu jest wspólnotą rozwijającą i przygotowującą do pracy systemy operacyjne dla komputerów i serwerów. Strona ta posiada wszystkie informacje dotyczące projektu, jak również informacje o możliwościach przyłączenia się do społeczności Wiki Ubuntu.   

źródło: Wiki Ubuntu

 

The Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) jest inicjatywą University College London mającą na celu rozwijanie technologii komputerowych w kilku dyscyplinach związanych z geografią, przestrzenią i środowiskiem. CASA jako interdyscyplinarne centrum badań naukowych specjalizuje się w archeologii, architekturze, kartografii, informatyce, naukach o środowisku, geografii, planowaniu, teledetekcji, geomatyce, inżynierii i zagadnieniach transportowych. Na stronie internetowej znajdziemy interesujące oprogramowanie do pobrania oraz wiele pomocnych publikacji.

źródło: CASA

 

DODATKOWE ŹRÓDŁA:

GIS Development jest czasopismem, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat geomatyki wśród wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem swoich umiejętności, poprzez warsztaty, szkolenia, konsultacje i media. Strona internetowa jest bardzo dużym zbiorem informacji na temat rozwoju GIS, publikacji, kariery, polityki, technologii oraz wielu innych.

źródło: GIS Development

 

Directions Magazine jest tygodnikiem zawierającym informacje na temat GIS, systemów pozycjonowania globalnego, projektowania komputerowego, kartografii, teledetekcji, serwisów internetowych i wielu innych. Umożliwia on użytkownikom przeglądanie artykułów, wyszukiwanie pomocnych informacji, dostępnej literatury, ogłoszeń oraz na zasięgnięcie informacji o planowanych konferencjach.

źródło: Directions Magazine

 

iEMSs (International Environmental Modelling and Software Society) jest organizacją typu non-profit, zrzeszającą prywatne osoby i organizacje działające w zakresie modelowania środowiska, oprogramowania i pokrewnych dziedzin. Celami organizacji są: rozwijanie i wykorzystywanie modelowania środowiska za pomocą zaawansowanych aplikacji  i udoskonalania procesu podejmowania decyzji z uwzględnieniem zasobów środowiska. Celem organizacji jest także upowszechnianie relacji pomiędzy naukami fizycznymi, przyrodniczymi, społecznymi, ekonomicznymi i rozwijającymi się oprogramowaniami pochodzącymi z różnych państw oraz dbanie o ich aktualność i wymianę informacji na temat modelowania środowiska i oprogramowania. Jest to możliwe dzięki naukowym organizacjom i prywatnym przedsiębiorstwom jak również organom rządowym i pozarządowym organizacjom.

źródło: iEMSs 
Any questions? – Contact usThe Cascadoss Project is financed
by the European Commission under
the Sixth Framework Programme