Projekty stowarzyszone

HUMBOLDT – W kierunku ujednolicenia informacji przestrzennej w Europie

Głównym celem projektu Humboldt jest umożliwienie użytkownikom końcowym (instytucjom, organizacjom) dokumentowania, publikowania i ujednolicenia posiadanych przez nie zasobów informacji przestrzennej. W ramach projektu stworzone zostanie oprogramowanie narzędziowe i procedury wykazujące możliwość zastosowania i zalety nowej infrastruktury informacji przestrzennej w Europie – zgodnie z wdrażaną obecnie unijną Dyrektywą INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) oraz realizacją celów Programu GMES (Global Monitoring for Environment and Security – patrz niżej).

Więcej informacji na stronie internetowej projektu HUMBOLDT: http://www.esdi-humboldt.eu/home

 

GMES (Global Monitoring for Environment and Security – Światowy Monitoring na Rzecz Środowiska i Bezpieczeństwa): europejska inicjatywa na rzecz wdrażania usług informacyjnych związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem.

Program GMES bazuje na danych pochodzących z obserwacji Ziemi dokonanych przez satelity, uzupełnionych przez dane naziemne. Wszystkie uzyskane dane będą przetwarzane, analizowane i udostępniane użytkownikom końcowym. Dzięki Programowi GMES można będzie monitorować zarówno obecny stan środowiska, jak również jego krótko-, średnio- i długoterminowe zmiany. Pozyskane dane będą mogły w istotnym stopniu wspomagać procesy decyzyjne bądź inwestycyjne.

Program GMES jest tworzony i rozbudowywany stopniowo. Celem wstępnej, pilotażowej fazy Programu jest udostępnienie pierwszego zestawu usług GMES do końca roku 2008. W dalszym okresie nastąpić ma rozwój szerokiego zakresu usług odpowiadających wymaganiom użytkowników końcowych.

 

GMES zmienia nazwę – KOPERNIKUS

 

W dniach 16-17 września w Lille (Francja) odbyła się konferencja GMES 2008, na której wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Guenter Verheugen poinformował o nadaniu europejskiemu projektowi globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa imienia wielkiego Europejczyka, jakim był Mikołaj Kopernik. Program Komisji Europejskiej pod dotychczasową nazwą GMES (Global Monitoring for Environment and Security - Światowy Monitoring na Rzecz Środowiska i Bezpieczeństwa) zmienił nazwę na KOPERNIKUS. Unijni urzędnicy tłumaczą, że wybrali nazwisko polskiego astronoma, gdyż był to człowiek, który przyczynił się do wielkiego rozwoju nauki. Nie bez znaczenia jest także to, że studiował i pracował w różnych krajach Europy.

 

Kopernikus będzie drugim, po Galileo (europejskim odpowiedniku amerykańskiego systemu nawigacji satelitarnej GPS Navstar), najważniejszym projektem w ramach europejskiej polityki kosmicznej. Jego zadaniem będzie zapewnienie dopływu informacji kluczowych dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Jak twierdzą eksperci, system usług świadczonych przez program Kopernikus ma podnieść jakość życia mieszkańców Unii Europejskiej w wielu różnych dziedzinach. Ma m.in. ostrzegać przed nadchodzącymi katastrofami naturalnymi (wichurami, powodziami itp.), zbierać dane o globalnym ociepleniu, monitorować jakość wody i powietrza, pomagać w zarządzaniu ruchem. Jak tłumaczy Komisja Europejska, wszystko to będzie możliwe, ponieważ informacje będą dostarczane przez sieć satelitów monitorujących powierzchnię globu, wykorzystujących zarówno tradycyjne technologie jak i rozwiązania nowej generacji, w powiązaniu z badaniami naziemnymi.

 

Program Kopernikus jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowaną przy udziale instytucji naukowych z całej Europy, także Polski. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą: Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER), Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Instytut Melioracji Użytków Zielonych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Oceanologii PAN, Katedra Ekologii i Ochrony Atmosfery Politechniki Wrocławskiej, Państwowy Instytut Geologiczny (PGI), Zakład Systemów Informacji Geograficznej UJ, Zakład Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji UW.

 

Komisja Europejska podkreśla rolę Europejskiej Agencji Kosmicznej jako koordynatora kosmicznej części Kopernikusa, tj. opracowania i wdrożenia konstelacji satelitów telemetrycznych, oraz koordynacji udziału innych organizacji w programie, np. EUMETSATu. Europejska Agencja Kosmiczna ma już 30 letnie doświadczenie w budowie i obsłudze satelitów środowiskowych, a nowe satelity dla programu Kopernikus są już na zaawansowanym etapie projektowym i będą nosiły nazwę "Sentinels". Konstelacja pięciu satelitów będzie obserwowała Ziemię w falach radarowych i optycznych.

 

Europejska Agencja Kosmiczna opisuje powiązanie nazwy Kopernikus z projektem następująco: "Tak jak piętnastowieczny naukowiec Kopernik zrewolucjonizował naszą wiedzę o Wszechświecie, tak Kopernikus sprowadza Ziemię z powrotem na "środek" naszych zainteresować i pomoże nam w zabieganiu o lepszy i bezpieczniejszy świat".

 

 KOPERNIKUS czy COPERNICUS?

 

Obecnie trwają protesty polskiego środowiska naukowego związane ze zmianą niemieckiej interpretacji nazwiska Kopernika, czyli KOPERNIKUS, na łacińską nazwę COPERNICUS. Pisownia "Kopernikus" to niemiecka wersja nazwiska sławnego astronoma. Polskie środowisko naukowe, w imię prawdy historycznej, pragnie przypomnieć i uświadomić obywatelom UE, iż Mikołaj Kopernik - od urodzenia do śmierci - poza latami studiów na zagranicznych uniwersytetach - żył i pracował w Rzeczpospolitej, służąc jej jako duchowny, uczony, lekarz i obywatel". Polscy uczeni i politycy solidarnie postulują o przyjęcie jako nazwy programu GMES powszechnie stosowaną łacińską wersję nazwiska uczonego – COPERNICUS.

 

 

Więcej informacji o Programie GMES można znaleźć na następujących stronach internetowych:

 

Główna strona Programu GMES - KOPERNIKUS: http://www.gmes.info

Dodatkowe źródła informacji (odnośniki wskazują wybrane artykuły):

http://www.rp.pl
http://pl.wikinews.org
http://www.money.pl
http://www.ukie.gov.pl
http://www.aktualnosci.pan.pl 
Any questions? – Contact usThe Cascadoss Project is financed
by the European Commission under
the Sixth Framework Programme