O Projekcie
Witamy na stronie Projektu CASCADOSS!

Serwis projektu składa się z trzech głównych części ABOUT, EVENTS oraz EVALUATION. Część ABOUT poświęcona jest prezentacji celów i zadań jakie stoją przed naszym zespołem w trakcie realizacji  projektu. Znajdują się tutaj również informacje o społeczności FOSS4G (ang. Free and Open Source Software for Geomatics) oraz o pokrewnych projektach.  Prezentowane tu informacje zostały przygotowane w kilku wersjach językowych.

Część EVENTS (anglojęzyczna) poświęcona jest Międzynarodowemu Sympozjum oraz Warsztatom, które zostaną zorganizowane w ramach Projektu Cascadoss. To właśnie w tej części znajdują się wszystkie informacje związane z organizacją (rejestracja , program itp.) w/wym. imprez. Po ich zakończeniu zamieścimy  w tej części serwisu wszystkie materiały z Sympozjum oraz Warsztatów.

Część EVALUATION (anglojęzyczna) poświęcona jest prezentacji wyników prac zespołów ewaluacyjnych. Prezentujemy tam wyniki tej oceny oraz przegląd poznanych i opisanych przez nas rozwiązań open-source. Zaprezentujemy również kryteria wraz z metodyką oceny, które wypracowaliśmy w Projekcie.

 
 
Głównym celem Projektu CASCADOSS jest upowszechnianie zastosowań jak również roli projektów GIS&RS Open Source Software  (GIS&RS OSS) w praktyce sektora publicznego, a w szczególności w pracy instytucji, które zajmują się środowiskiem.  
 
CASCADOSS dąży w dużej mierze do ukształtowania grupy kluczowych użytkowników rozwiązań „open source”  szczególnie sektora publicznego, którzy będą wspierać się w dążeniach do upowszechnienia zastosowań GIS&RS OSS na rzecz środowiska przyrodniczego. Aby osiągnąć ten cel ustanowiono międzynarodowy kaskadowy program szkoleniowy.

Jego pierwszy etap polega na szczegółowym studium rozwiązań „open source” w zakresie
GIS oraz teledetekcji, w szczególności

  1. Inwentaryzacji dostępnego oprogramowania „open source” GIS&RS, jego ewaluacji oraz opisaniu jego zastosowań w projektach na rzecz środowiska przyrodniczego.
  2. Opisaniu typów modeli biznesowych zastosowań rozwiązań „open source” GIS&RS z uwzględnieniem wartości dodanej usług bazujących na tej technologii.
  3. Kompleksowym przeglądzie zasad prawnych związanych z licencjami rozwiązań „open source” oraz zebraniu tych zasad w formie przewodnika.

Rezultaty prac oraz doświadczenia zebrane w pierwszym etapie programu będą zebrane na tzw. LIVE CD i upowszechnione w Europie w formie międzynarodowego jednodniowego sympozjum oraz trzydniowych warsztatów informacyjnych (etap drugi projektu).

W kolejnym – trzecim etapie - odbędą się dwudniowe „narodowe” warsztaty szkoleniowe dla poszczególnych grup odbiorców, które planowane są w  Polsce, Belgii i pozostałych krajach Beneluksu, na Węgrzech i w Serbii oraz w Czechach i na Słowacji w roku 2009.

Jednym z elementów projektu jest opracowanie portalu edukacyjnego umożliwiającego korzystanie z materiałów szkoleniowych dotyczących zastosowań GIS&RS OSS w aplikacjach na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym również danych, oprogramowania i scenariuszy ich zastosowania.  
Any questions? – Contact usThe Cascadoss Project is financed
by the European Commission under
the Sixth Framework Programme